15 شهریور 1400
automation-oil-tanker-monitoring

نظارت بر تانکرهای نفت به صورت بدون وقفه

مروری بر پروژه تخلیه نفتکش کاری است که باید به صورت دقیق و گام به گام انجام شود. اقدامات اشتباه می تواند منجر به تلفات و یا آلودگی شدید آبهای محلی شود. حتی اگر روند تخلیه از بروز حادثه جلوگیری […]
22 بهمن 1396

نرم افزار مدیریت شبکه

نرم افزار مدیریت شبکه نرم افزارهای مدیریت شبکه های اترنت، بصورت بسته های استاندارد و با قابلیت بروز رسانی و توسط کمپانی های نرم افزاری مختلف که الزاما سازنده تجهیزات شبکه نمیباشند تولید شده و برای پیاده سازی کلیه توپولوژی […]
25 دی 1396

مبدل های ارتباطی صنعتی

مبدل های ارتباطی صنعتی پس از ظهور پورت های ارتباطی سریال به جای پورت های قدیمی موازی (Parallel Ports) که هنوز در برخی از چاپگرهای سوزنی بانک ها قابل مشاهده می باشند، تولید کنندگان وسایل ارتباطی الکترونیکی، چه در حوزه […]
فرم استخدام