Industrial Protocol Gateways

 

برای اینکه دستگاه های صنعتی بتوانند با یکدیگر ارتباط برقرار نمایند لازم است همگی یکسری قوانین و پروتکل های یکسان را بکار گیرند. در نتیجه چنانچه یک دستگاه از نوع خاصی از پروتکل استفاده نماید و دستگاه دیگر نوع دیگری از پروتکل را بکار گیرد، آنها نمی توانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. مبدل پروتکل اتوماسیون صنعتی داده‌ها و اطلاعات را از تجهیز اول دریافت کرده و بعد از ترجمه آن به زبان تجهیز دوم، اقدام به انتقال آن می کند. مبدل پروتکل اتوماسیون صنعتی ارتباطی یکپارچه را مابین تجهیزات فیلدباس و اترنت صنعتی برقرار کرده و از پروتکل های اتوماسیون صنعتی Modbus ،BACnet ،PROFINET ،OPC UA ،EtherCAT و EtherNet/IP پشتیبانی می کند.
advantech logo
ADVANTECH-OPC-UA-Gateways
ADVANTECH-Modbus-Gateways
ADVANTECH-PROFINET-Gateways
Node-RED-Gateways-advantech
ADVANTECH-EtherNet.IP-Gateways
ADVANTECH-Modbus-Router
ADVANTECH-EtherCAT-Gateways
فرم استخدام