VPN روتر

یک شبکه خصوصی مجازی(Virtual private Network) کانال امنی بین شبکه داخلی شرکت و اینترنت ایجاد می کند. به این ترتیب امکان دسترسی به منابع شبکه مرکزی از هر نقطه دنیا و در هر زمان به صورت حفاظت شده امکان پذیر خواهد بود. همچنین با استفاده از VPN ها می توان شعب مختلف یک سازمان یا شرکت را بر روی بستر اینترنت و به صورت حفاظت شده و ایمن به هم متصل کرد. مرسوم ترین پروتکل های VPN مورد استفاده عبارتند از: PPTP ،L2TP IPSEC و Open VPN که روترهای VPN با ظرفیت ها و قابلیت های متفاوت می توانند سرویس های مذکور را برای کاربران فراهم اورند.
template-router
فرم استخدام