14 دی 1399
Siemens S7-1500

SIEMENS SIMATIC S7-1500

معرفی تجهیزات SIEMENS كنترلرهای زيمنس سری SIMATIC S7-1500 SIMATIC S7-1500 Edge Computing رایانش مرزی(لبه ای) در cpuهای زیمنس سبد محصولی خانواده SIMATIC یک راهکار بهینه [...]
17 آبان 1399
SIEMENS S7-1200

SIEMENS SIMATIC S7-1200

معرفی تجهیزات SIEMENS كنترلرهای زيمنس سری SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 Basic Controllers سبد محصولی خانواده SIMATIC یک راهکار بهینه [...]
فرم استخدام