پنل PC

 

کامپیوتر صنعتی پنلی تلفیقی یکپارچه از مادربرد و نمایشگرها است که در اندازه های متفاوت و در حوزه های مختلف صنعتی قابل استفاده می باشند. مدل های پیشرفته تر آنها دارای یک سری استانداردهای حفاظتی و اسلات های توسعه جهت افزودن ماژول های موردنیاز می باشند که مهمترین ویژگی این دسته از کامپیوترها قابلیت All In One بودن و تنوع اندازه آنها جهت نصب در مکان های متفاوت می باشد.
panel-pcs-siemens
panel-pcs
فرم استخدام