سوییچ لایه 3

 

سوئیچ اترنت صنعتی دستگاهی است که با آدرس های لایه دو (MAC Address) کار می کند، کار یک سوئیچ اترنت صنعتی در ساده ترین حالت این است که یک فریم (یا بسته) را از روی یک پورت دریافت کرده و با چک کردن جدول Mac address table، پورتی از سوئیچ که بسته باید از طریق آن به سمت مقصد ارسال شود (پورت خروجی) را یافته و سپس فریم یا بسته را از طریق پورت خروجی به سمت مقصد ارسال می نماید. سوئیچ اترنت صنعتی مدیریتی لایه سه قابلیت روتینگ و سوئیچینگ دارد اما سوئیچ اترنت صنعتی مدیریتی لایه دو فقط قابلیت سوئیچینگ دارد. پورت های موجود در سوئیچ های لایه سه می توانند هم به صورت لایه دویی و هم لایه سه ای کار کنند. پروتکل های روتینگ مانند RIP ،OSPF و … در سوئیچ های لایه سه قابل پیاده سازی هستند. سوییچ لایه 3 می تواند به صورت سوییچ ماژولار اترنت صنعتی یا سوییچ POE صنعتی نیز ارائه گردد.
template-siemens-sca
template-oring-sertificated
template-ruggedcom
template-advantech
فرم استخدام