روترهای شبکه سلولی 3G/4G

یک روتر دستگاهی است که بسته‌های داده‌ای دستگاه‌های موجود در شبکه را به مقصد مناسب رسانده و با این کار آن‌ها را به اینترنت متصل می‌کند. در واقع روتر با قابلیت فهم آدرس IP، می تواند بین دستگاه های موجود در چند سابنت متفاوت ارتباط برقرار کرده و منجر به مسیریابی ترافیک شبکه شود. از طرفی شبکه سلولی، یک شبکه مخابرات رادیویی است که ناحیه تحت پوشش آن به بخش‌های متعددی که سلول‌ نامیده می‌شود، تقسیم شده‌ است. درون هر کدام از سلول‌ها یک ایستگاه فرستنده-گیرنده در موقعیت ثابتی قرار داده شده تا با کاربران درون سلول ارتباط برقرار کند. این سلول‌های متصل به هم، پوشش رادیویی برای یک منطقه گسترده جغرافیایی را فراهم می‌آورند. استانداردهای مورد استفاده در شبکه های سلولی به نسل های متفاوتی تقسیم بندی می شوند که شامل نسل های یک تا پنج بوده و متداول ترین آنها نسل سوم (3G) و نسل چهارم (4G/LTE) می باشند. روترهای سلولار 3G و 4G/LTE قابلیت مسیریابی در این شبکه ها را فراهم می آورند.
روتر سیم کارت خور ادونتک
روتر-سیم کارتی شرکت اورینگ
روتر سیم کارت خور راگدکام
فرم استخدام